Zajmij się zarabianiem pieniędzy,

papierki zostaw nam.

Get Adobe Flash player
Godziny pracy:


Poniedziałek

 - 8.00 - 16.00

Wtorek

       - 8.00 - 16.00

Środa        

- 8.00 - 16.00

Czwartek

     - 8.00 - 16.00

Piątek

       - 8.00 - 16.00

_______________________________

   Usługi księgowe

 Sumiennie i rzetelnie prowadzona księgowość, to gwarancja sukcesu dla każdego przedsiębiorstwa, gdyż pozwala podejmować decyzje umotywowane analizą sytuacji finansowej firmy.

 Często wprowadzane zmiany w przepisach prawa podatkowego przysparzają licznych problemów podatnikom. Jako doświadczone biuro rachunkowe śledzimy wprowadzane zmiany na bieżąco, dzięki temu możemy szybko zareagować i stosownie doradzać naszym klientom.

 Nasze biuro rachunkowe świadczy następujące usługi księgowe:

 - prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość),

 - prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,

 - prowadzenie ewidencji dla podatników ryczałtowych.

Ponadto sporządzamy dla naszych klientów m.in. raporty kasowe, sprawozdania roczne, bilans i rachunek wyników oraz deklaracje do Urzędu Skarbowego.

  Księgi  Handlowe (KH)

opracowanie zasad polityki rachunkowości - opracowanie planu kont - dekretowanie zdarzeń gospodarczych - kontrola rozrachunków - potwierdzanie sald należności - sporządzanie raportów kasowych - ewidencja środków trwałych - rejestry podatku VAT - sporządzanie miesięcznych, ustalonych z Klientem raportów - przygotowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz ich dostarczenie do Urzędu Skarbowego.

  Książka Przychodów i Rozchodów

- ewidencja zdarzeń gospodarczych - rejestry podatku VAT - ewidencja środków trwałych i wyposażenia             - przygotowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz ich dostarczenie do Urzędu Skarbowego.

  Ryczałt Ewidencjonowany

- ewidencja zdarzeń gospodarczych - ewidencja środków trwałych i wyposażenia